Logistik

På KGK ser vi logistik som det totala flödet av varor från våra leverantörer, hantering genom KGK och ut till kund och slutförbrukare. För att säkerställa en effektiv hantering är samarbetet med våra leverantörer av största betydelse. Våra ledord är enkelhet och transparens. Vi förordar EDI-hantering och vi ser det som vårt ansvar att minimera miljöpåverkan genom alla led. Vi är miljö- och kvalitetscertifierade i enlighet med ISO 14001:2004 och ISO 9001:2008.

Se hur vår logistik fungerar.